KRĘGOSŁUP
Diagnozujemy i leczymy
choroby kręgosłupa.

KOŃCZYNA DOLNA
Diagnostyka i leczenie stawów kończyny dolnej.


OBRĘCZ BARKOWADiagnozujemy i leczymy choroby obręczy barkowej i kończyny górnej.

OBRĘCZ MIEDNICZA

Diadnozujemy i leczymy dysfunkcje obręczy miedniczej.

Nikoniuk
ALEKSANDER NIKONIUK
- fizjoterapeuta, instruktor sportuWykształcenie :

 • Górnośląskie Centrum Medyczna w Katowicach - (w trakcie): specjalizacja z fizjoterapii
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Wydział Fizjoterapii (magister fizjoterapii)
 • Medyczne Studium Zawodowe w Zabrzu - Wydział Fizjoterapii (technik fizjoterapii)

Doświadczenie zawodowe:

 • "Rehan" Rehabilitacja Medyczna - właściciel, fizjoterapeuta
 • POZ "TOP MED" - fizjoterapeuta
 • "Cen- Med" Przychodnia Specjalistyczna - fizjoterapeuta
 • Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji "Rośnij w Górę" Współprowadzący kursy dla nauczycieli wychowania fizycznego o tematyce:
  • Nowoczesne podejście w gimnastyce korekcyjnej na reedukację wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • Znaczenie nowoczesnego treningu motorycznego, ocena funkcjonalna i jej zastosowanie w praktyce.
 • Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" trener 

Publikacje :

P. Ryngier, H. Knapik, A. Nikoniuk, A. Myśliwiec.: "Zastosowanie metody PNF w leczeniu skolioz dwułukowych"
P. Ryngier, A. Nikoniuk, G. Walla, H. Knapik.: "Wybrane wzorce PNF w leczeniu skolioz jednołukowych"
A. Nikoniuk, E. Mazanka.: "Gorset dynamiczny - jako element leczenia skolioz"

Kursy doskonalące, warsztaty:

 • PNF  podstawowy
 • PNF  rozwijający Certyfikowany terapeuta
 • PNF  w skoliozach
 • Mc Kenzie kurs A,B,C,D
 • S-E-T  Concept (Tarapi Master) 
 • Terapia Maualna: The Plaatsman Concept  Logic Analysis Therapy, stopień -  I, II,
 • Terapia Manualna OMT Kaltenbourn Evjenth moduł: OEX, UEX
 • "Nowoczesna Metody Fizjoterapeutyczne w Praktyce" Thera Band Academy
 • Trójwymiarowa Korekcja Skolioz Systemem Lehnert-Schroth
 • Operacyjne leczenie niestabilności barku i postępowanie rehabilitacyjne
 • Instruktor dyscypliny sportu: judo
 • Nowoczesne podejście w gimnastyce korekcyjnej na reedukację wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Znaczenie nowoczesnego treningu motorycznego, ocena funkcjonalna i jej zastosowanie w praktyce
 • Operacyjne leczenie uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i naprawa łąkotek oraz postępowanie rehabilitacyjne
 • Neurodynamika - możliwości zastosowania i efekty terapii (konferencja naukowo-dydaktyczna)
 • Nowoczesne metody Biofeedback w podstawowej rehabilitacji
 • Manualna terapia funkcjolana - Mirosław Kapica, moduł - I-VII
 • Postępowanie rehabilitacyjne po leczeniu chirurgicznym uszkodzeń stawu skokowo-goleniowego i tyłostopia
 • Konferencja - Praktyczne zastosowaie koncepcji Kinetic Control w badaniu narządu ruchu
 • Fizjoterapia w Sporcie
 • Fascial Distorsion Model (terapeuta IFDMO)
 • Trening Medyczny


Inne aktywności zawodowe : 
KATARZYNA BOROŃSKA
- fizjoterapeutka, logopeda, pedagog,                                                 oligofrenopedagog


Wykształcenie :

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Wydział Fizjoterapii (magister fizjoterapii)
 • Uniwersytet Śląski - Studia podyplomowe Logopedia
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Studia Pedagogiczne
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Studium zarządzania w Fizjoterapii
 • Medyczne Studium Zawodowe w Zabrzu - technik fizjoterapii

 Doświadczenie zawodowe :

 • Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im Dr Edwarda Hankego - fizjoterapeuta
 • Bytomskie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - fizjoterapeuta, kierownik ośrodka
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy PSOUU w Bytomiu - fizjoterapeuta
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Dębicy - fizjoterapeuta
 • Camp 4-H Howe, Goshen, Mass, USA - fizjoterapeuta, instruktor

 Kursy doskonalące, warsztaty : 

 • Koncepcja Neurorozwojowa NDT- Bobath (rozszerzenie NDT- Bobath Baby)
 • Metoda NDT- Bobath Baby Certyfikowany Międzynarodowy Terapeuta
 • Koncepcja Neurorozwojowa Dr R. Castillo Morales Certyfikowany Międzynarodowy Terapeuta
 • Terapia i Ocena Neurorozwojowa wg Koncepcji Bobath Niemowląt z neurologicznymi i pokrewnymi problemami
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej- I stopień
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej- II stopień
 • Kinesiology Taping - Basic Course
 • Metoda Weroniki Sherborne - I stopień
 • Kurs masażu klasycznego
 • Warsztaty Terapii Neurorozwojowej NDT- Bobath
 • Terapia zajęciowa dla dzieci z problemami neurologicznymi
 • Zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka
 • Zastosowanie przyborów Thera-Band w wybranych metodach terapeutycznych
 • Wady postawy i skolioza w schorzeniach nerwowo- mięśniowych
 • Uwarunkowania wczesnego rozwoju i postępy w terapii jego zaburzeń
 • Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku od 0-3 lat
 • Wczesna interwencja- diagnoza i terapia dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • Problemy diagnostyczne i terapeutyczne dzieci i niemowląt
 • Ultraflex Dynamic Bracing Technology for Neurological & Orthopedic Indication
 • Zastosowanie ustno - twarzowej terapii regulującej napięci mięśni u dzieci z grupy wysokiego ryzyka
 • Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • Metoda Feldenkraisa - Integracja kręgosłupa, miednicy i klatki piersiowej
 • Terapia osób z autyzmem i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Kurs podstawowy HAlliwick
 • Terapia osób z autyzmem i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Warsztaty neonatologiczne - umwarunkowania wczesnego rozwoju i postępy w terapii jego zaburzeń 
 • Metoda feldenkraisa
 • Warsztaty nauki pływania dzieci i niemowląt
 • Edukacja przez ruch
 • Sala doświadczania światła w szkole specjalnej
 • Monachjska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Postępy w terapii MPD
 • Formy usprawniania komunikacji z dziećmi z upośledzeniem umusłowym. Komunikacja alterantywna, komunikacja totalna.
 • Dysfalgia - autorskie szkolenie Proksedy Szyper
 • Wykorzystanie elementów metody weerbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy
 • Model pracy z dzieckiem / uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Diagnoza i terapia neurologicznych zaburzeń zaburzeń oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pedoatrii i integracji sensorycznej


Inne aktywności zawodowe :JOANNA CZOŁGOWSKA fizjoterapeuta, ekonomistka

Wykształcenie :

 • Medyczne Studium Zawodowe w Zabrzu - technik fizjoterapii
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu - lic. Wydział Administracji

Doświadczenie zawodowe :

 • "Rehan" Rehabilitacja Medyczna - fizjoterapeuta
 • Śląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka - gabinet Fizykoterapii
 • SPZOZ LO w Zabrzu - gabinet Fizjoterapii
 • NZOZ Zakład Rehabilitacji "ORTHOS"- gabinet Fizjoterapii
 • M&J Corporation - specjalista d/s zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego
 • FHU Jerzy Wycisk - specjalista d/s zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego


Kursy doskonalące, warsztaty :

 • Nowoczesne podejście w gimnastyce korekcyjnej na reedukację wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Znaczenie nowoczesnego treningu motorycznego, ocena funkcjonalna i jej zastosowanie w praktyce
 • Manualna terapia funkcjolana - Mirosław Kapica, moduł - I-VII

 


 


EWELINA DEPTA
 - fizjoterapeuta

Wykształcenie :

 •  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Wydział Fizjoterapii (magister fizjoterapii)

Doświadczenie zawodowe :

 • "Rehan" Rehabilitacja Medyczna - fizjoterapeuta
 • "Cen- Med" Przychodnia Specjalistyczna - fizjoterapeuta

Publikacje :

A. Nikoniuk, E. Mazanka.: "Gorset dynamiczny - jako element leczenia skolioz"

Kursy doskonalące, warsztaty :

 • Operacyjne leczenie niestabilności barku i postępowanie rehabilitacyjne
 • Operacyjne leczenie uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i naprawa łąkotek oraz postępowanie rehabilitacyjne
 • Neurodynamika - możliwości zastosowania i efekty terapii (konferencja naukowo-dydaktyczna)
 • Nowoczesne metody Biofeedback w podstawowej rehabilitacji
 • S-E-T  Concept (Tarapi Master)
 • Terapia Manualna: The Plaatsman Concept  Logic Analysis Therapy, stopień -  I, II,
 • "Nowoczesna Metody Fizjoterapeutyczne w Praktyce" Thera Band Academy
 • Neurac 1
 • Rehabilitacja osób po udarze mózgu metodą Bobath - cz. I i II, prowadzący Werner Wenk
 • Kurs masażu  I i II stopnia wraz z odnową biologiczną
 • Neurodynamika - możliwości zastosowania i efekty terapii (konferencja naukowo-dydaktyczna)
 • Ocena i terapia bólu kręgosłupa - prowadzący Adriaan Vleeming
 • Diagnostyka obrazowa - współczesna metody diagnostyki obrazowej w codziennej pracy fizjoterapeuty - prowadzący Piotr Godek
 • Postępowanie rehabilitacyjne po leczeniu chirurgicznym uszkodzeń stawu skokowo-goleniowego i tyłostopia 
 • Konferencja - Praktyczne zastosowaie koncepcji Kinetic Control w badaniu narządu ruchu

ARTUR MORAWIEC
 - masażysta

Wykształcenie :

 •  Szkoła Policealna Fizjoterapii przy Polskim Towarzystwie Limfologicznym w Chorzowie - techni masażysta

Doświadczenie zawodowe :

 • Rehabilitacja NZOZ - masażysta
 • Polskie Towarzystwo Limfologiczne. NSZOZ LIMF-MED - masażysta / terapeuta kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
 • Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Oddział Rehabilitacji - masażysta

Kursy doskonalące, warsztaty :

 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa/Drenaż Limfatyczny - certyfikowany terapeuta KTP
 • Cykl szkoleń z zakresu: masaż tensegracyjny, sportowy, bańkami chińskimi, gorącymi kamieniami, relaksacyjny


 

WOJCIECH BORKOWSKI - przedstawiciel medyczny 


LISZKA ŁUKASZ- specjalista d/s handlu internetowego                                                     


 

LISZKA KAMIL - specjalista d/s handlu internetowego                                               


KOWALSKA IWONAspecjalista d/s obsługi klienta


 

"REHAN" Rehabilitacja Medyczna
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1a/5
 (wejście od ul. Wojciechowskiego)
41-933 Bytom - Stroszek

tel. 602 454 929
      600 424 969
      32 283 00 30
      533 83 00 30
      533 83 00 31
      
      


e-mail
      rehan@rehan.com.pl